Activitats Garraf

CRAPG

CENTRE DE RECURSOS PER L’AUTISME PENEDÈS GARRAF

psicologia

SERVEI D’INTERVENCIÓ INDIVIDUAL

Servei d’intervenció psicològica i psico-educativa en format individual.

Plà centrat en la família on utilitzem diferents metodologies depenent de les necessitats de cada men/a i necessitat

Disposem de professionals en formació continua en #TEA (Trastorn de l’espectre Autista)

Horari: A convenir amb la família

Ubicació: Seu Autisme amb futur Plaça Rajanta nº6 a Vilanova i la Geltrú

grup de joves

GRUPS D’HABILITATS SOCIALS

Intervenció en habilitats socials en grups reduïts, destinat a nens/es o adolescents amb TEA

Disposem de grups  (a partir de 4 anys)

Data: Dilluns, Dimecres o Divendres (en funció de l’edat y la funcionalitat)

Ubicació: Seu Autisme amb futur Plaça Rajanta nº6 a Vilanova i la Geltrú

Donar-se la mà

Transició a la Vida Adulta

El programa va dirigit a totes les persones amb TEA a partir de 16 anys de baix, mig i alt funcionament.

El nostre programa de transició a la vida adulta T.V.A pretén promoure la màxima autonomia i independència possible dels nostres usuaris, tenint en conte les característiques de cadascun d’ells i les seves necessitats de suport. Treballem per estimular les funcions cognitives que permetin un major desenvolupament de l’autonomia. Ho treballarem fomentant altres objectius com son la iniciativa, adquisició d’estratègies personal i de resolució de problemes, així com d’adquisició d’habilitats socials  i aprenentatges que els hi permetin el desenvolupament de activitats bàsiques, instrumentals i avançades de la seva vida diària (AVD’s).

Dies: Dimarts i Dijous

Horaris: 18:00h – 20:00h

Ubicació: Seu Autisme amb Futur Vilanova i la Geltrú

Activitats d’oci i familiars

activitat3

Què fem?

Activitat destinada a l’oci inclusiu i respir familiar, on es treballen aspectes com les habilitats socials, la de prendre decisions conjuntes i el treball en equip.

En aquesta activitat, els mateixos nois/noies decideixen les sortides a fer, i els acompanyen monitors formats per aquesta tasca. S’incorpora una orientació psicopedagògica d’un professional, per donar pautes per treballar els diferents inputs de les mateixes sortides.

– *Grup de 12 a 15 anys.

– *Grup de +16 anys.

 

*L’edat dels participants és orientativa, es valorarà la compatibilitat amb la resta de participants prèviament amb l’equip de psicologia.

activitat2

Casal

Activitat destinada als més petits (a partir de 3 anys) i on l’objectiu d’aquest és treballar diferents aspectes amb els nens i nenes en un espai d’oci dirigit, a banda d’oferir un servei de respir a les famílies en aquestes hores.

Data: Un dissabte al mes.

activitat1

ACTIVITATS I SORTIDES EN FAMÍLIA

Activitats i sortides per a famílies de persones amb TEA que promouen la participació en espais respectuosos i un espai on poder compartir amb altres famílies en la mateixa situació.

grup d'ajuda mútua

Grup Ajuda Mútua (GAM)

GAM per a famílies de persones amb TEA: pares, mares i familiars també necessiten un recolzament social i comunitari, promouen l’autoestima. Un espai on poder posar nom a tot allò que els hi passa, des de la intimitat, la confiança i el respecte.

Un espai de drenatge emocional, amb la supervisió d’un professional expert en el tractament grupal amb famílies, per tal de modular i guiar aquest drenatge. Els grups es faran quinzenalment.

Quan: Periodicitat mensual

Horari: Dissabte

Format: Presencial i online (en funció de l’organització)

Activitats d’estiu

nens i nenes a la piscina

Casal d’estiu (matins)

Es desenvolupa durant el mes de juny-juliol, de dilluns a divendres, de 9h del matí fins a les 13h (amb possibilitat d’acolliment), dirigit a nens i nenes de 3 a 12 anys i fins a 21 amb diversitat funcional.

Es combinen diversos tipus d’activitats: esport, artístic, tallers de manualitats, vídeo, música, aquàtiques i comunicació, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de la personalitat i aptituds de cadascun dels participants. Un element important és que totes les activitats estan adaptades a tots els participants.

Data: Estiu juny-juliol

Horari: 9h-13h

Ubicació:

Ca la Turuta, Plaça de Catalunya 14, Vilanova i la Geltrú

grup de joves

Tardes d’estiu (joves)

Es desenvolupa durant el mes de juliol, els dilluns, dimécres i divendres, de 17h a 20h, dirigit a nois i noies de 14 a 21 anys.

Es combinen diversos tipus d’activitats: esport, artístic, tallers de manualitats, vídeo, música, aquàtiques i comunicació, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de la personalitat i aptituds de cadascun dels participants. Un element important és que totes les activitats estan adaptades a tots els participants.

Data: Estiu juny-juliol

Horari: 9h-13h

Ubicació:

Ca la Turuta, Plaça de Catalunya 14, Vilanova i la Geltrú

Colonies

Colònies

Es desenvolupa durant d dies el mes de juny o juliol, dirigit a nois i noies de 6 a 21 anys.

Es combinen diversos tipus d’activitats: esport, artístic, excursions, música, aquàtiques i comunicació, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de la personalitat i aptituds de cadascun dels participants. Un element important és que totes les activitats estan adaptades a tots els participants.

I MOLT MÉS

INFORMA’T