Activitats Penedès

CRAPG

Centre de recursos per l’Autisme Penedès Garraf

psicologia

SERVEI D’INTERVENCIÓ

Servei d’intervenció psicològica i psico-educativa en format individual.

Plà centrat en la família on utilitzem diferents metodologies depenent de les necessitats de cada moment.

Disposem de profesionals en formació contínua en #TEA (Trastorn de l’espectre Autista)

Horari: A convenir amb la família

Ubicació: Centre Fem Camí Vilafranca del Penedès

grup de joves

GRUPS D’HABILITATS SOCIALS

Intervenció en habilitats socials en grups reduïts, destinat a nens/es o adolescents amb TEA

Disposem de grups  (a partir de 4 anys)
Horari: Consultar sense compromís

Ubicació: Centre Fem Camí Vilafranca del Penedès

Donar-se la mà

TRANSICIÓ A LA VIDA ADULTA

El programa va dirigit a totes les persones amb TEA a partir de 16 anys de baix, mig i alt funcionament.

El nostre programa de transició a la vida adulta T.V.A pretén promoure la màxima autonomia i independència possible dels nostres usuaris, tenint en conte les característiques de cadascun d’ells i les seves necessitats de suport. Treballem per estimular les funcions cognitives que permetin un major desenvolupament de l’autonomia. Ho treballarem fomentant altres objectius com son la iniciativa, adquisició d’estratègies personal i de resolució de problemes, així com d’adquisició d’habilitats socials  i aprenentatges que els hi permetin el desenvolupament de activitats bàsiques, instrumentals i avançades de la seva vida diària (AVD’s).

Dies: Dilluns i Dimecres

Horaris: 18:00h – 20:00h

Ubicació: Centre Fem Camí Vilafranca del Penedès

Activitats d’oci i familiars

activitat3

Què fem?

Activitat destinada a l’oci inclusiu i respir familiar, on es treballen aspectes com les habilitats socials, la de prendre decisions conjuntes i el treball en equip.

En aquesta activitat, els mateixos nois/noies decideixen les sortides a fer, i els acompanyen monitors formats per aquesta tasca. S’incorpora una orientació psicopedagògica d’un professional, per donar pautes per treballar els diferents inputs de les mateixes sortides.

– *Grup de +12 anys.

 

*L’edat dels participants és orientativa, es valorarà la compatibilitat amb la resta de participants prèviament amb l’equip de psicologia.

grup d'ajuda mútua

Grup Ajuda Mútua (GAM)

GAM per a famílies de persones amb TEA: pares, mares i familiars també necessiten un recolzament social i comunitari, promouen l’autoestima. Un espai on poder posar nom a tot allò que els hi passa, des de la intimitat, la confiança i el respecte.

Un espai de drenatge emocional, amb la supervisió d´un professional expert en el tractament grupal amb famílies, per tal de modular i guiar aquest drenatge. Els grups es faran quinzenalment.

Quan: Periodicitat mensual o quinzenal depenent l’organització

Horari: Dissabtes

Format: Presencial i online (en funció de l’organització)

*es realitzaran grups presencials en funció de les mesures COVID i la participació.

nens i nenes a la piscina

Casal D’estiu

Es desenvolupa durant el mes de juny-juliol, de dilluns a divendres, de 9h del matí fins a les 12:30h (amb possibilitat d’acolliment), dirigit a nens i nenes de 3 a 12 anys.

Es combinen diversos tipus d’activitats: esport, artístic, tallers de manualitats, vídeo, música, aquàtiques, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de la personalitat i aptituds de cadascun dels participants. Un element important és que totes les activitats estan adaptades a tots els participants.

grup de joves

Tardes Joves d’estiu

Es desenvolupa durant el mes juliol, els dilluns, dimecres i divendres, de 16h a 19h, dirigit a nois i nies de +14 anys.

Es combinen diversos tipus d’activitats: esport, artístic, tallers de manualitats, vídeo, música, aquàtiques, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de la personalitat i aptituds de cadascun dels participants. Un element important és que totes les activitats estan adaptades a tots els participants.

Colonies

Colònies

Es desenvolupa durant 5 dies del mes de juny o juliol.

Dirigit a nois i nies de 6 a 21 anys.

Es combinen diversos tipus d’activitats: esport, artístic, tallers de manualitats, vídeo, música, aquàtiques, amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament de la personalitat i aptituds de cadascun dels participants. Un element important és que totes les activitats estan adaptades a tots els participants.